Doprava do zaměstnání

Doprava do zaměstnání

Naši zaměstnanci se dopravují do práce jak vlastními auty, tak i hromadnou dopravou. Podle vzdálenosti jim na dopravu přispíváme.

Příspěvek na dopravu do zaměstnání


Vysoká cena za jízdné do/ze zaměstnání může hrát důležitou roli při rozhodování, zda danou práci v delší dojezdové vzdálenosti vzít nebo raději hledat práci v místě trvalého bydliště a tuto vysokou nákladovou položku související se zaměstnáním tak minimalizovat.

Proto naše firma přispívá zaměstnancům na dopravu do/ze zaměstnání.

Každý zaměstnanec, který má bydliště mimo obec, ve které má místo výkonu práce, má u nás  nárok na příspěvek na dopravu do zaměstnání.


Příklady bydliště našich zaměstanců


Naši zaměstnanci nejsou jen z blízkého okolí, ale i na první pohled vzdáleného a nedostupného.

Dojíždění je reálné jak z odlehlých výsek např. Suchov, ....... tak i na první pohled vzdálených míst jako např. Zlín, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště, Zlechov, Kostelany, ....

Odtud odevšad naši zaměstnanci dojíždějí a my jim příspěvkem na dopravu tuto situaci pomáháme řešit.

Chcete vědět více informací o příspěvku na dopravu?